Form ve Dilekçeler

Home/Form ve Dilekçeler
Form ve Dilekçeler 2017-10-14T17:34:44+00:00

mali müşavir form ve dilekçeler

mali müşavir form ve dilekçeler günümüzde ihtiyaç olan kağıt dokümanlarıdır. Aşağıdaki mali müşavir form ve dilekçeler Form ve Dilekçeler ile istediğiniz forma yada dilekçeye ulaşabilirsiniz.

-► İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi

-► Ek Karşılık Prim Tahakkuk Cetveli

-► GSS Giriş Bildirgesi

-► Sigortalı Bildirim Belgesi

-► Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

-► Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4/1-a-b)

-► Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4/1-c) Açıklama

-► Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/1-a-b) Açıklama

-► Sigortalılık Muafiyet Belgesi

-►Standart Form ve Dilekçeler (Bağ-Kur Devredilen)

-► Ek 19’uncu maddeye göre sigortalılığın durdurulması talebi

-► 1479 sayılı Kanuna göre Bağ-Kur sigortalılık belgesi

-► 1479 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalılık talep dilekçesi

-► 1479 sayılı Kanuna göre sigortalılık tespit belgesi

-►  1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre Bağ-Kur basamak yükseltme dilekçesi

-► 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi sigortalıların askerlik süresini borçlanma hizmet cetveli

-► 2108 sayılı Kanuna tabi muhtarların borçlanmaya esas hizmet süreleri ile ilgili dilekçe ve taahhütname

-► 2108 sayılı muhtar ödenek ve sosyal güvenlik yasası gereğince mülki amirliklerince Bağ-Kur’a verilmek üzere düzenlenen borçlanmaya esas hizmet belgesi

-► 2926 sayılı Kanuna göre Bağ-Kur sigortalılık belgesi

-► Bağ-Kur sigortalısı olanların 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma talep dilekçesi

-► Muhtarlar için Bağ-Kur sigortalılık belgesi

-► Prime Esas Günlük Kazançlara İlişkin Beyan Formu

-► 1 ya da 3 Aylığa Dönüş Dilekçesi 

-► Sigortalılık süresi tespit talep dilekçesi

-►2022 Sayılı Kanuna Göre Başvuru Formu

-►  Tarımda kendi adına ve hesabına çalışanların bildirim cetvel

-► 5473 SK Ek Ödeme 

-► Yurtdışı borçlanma talep dilekçesi

-► Askerlik Borçlanması

-► Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (15 yıl hizmeti olanlar için)

-► Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (Kadın 20,Erkek 25 yıl hizmeti olanlar için)

-► Banka Değişikliği Talep Formu

-► Borçlanma Talep Dilekçesi

-►Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi

-►Dul-Yetim Maaş Başvurusu

-►Erkek Yetim Taahhütname Formu

-►Evlenme İkramiyesi

-►Faizsiz Konut Kredisi Başvuru Formu

-►Görev Tazminatı

-►Kimlik Araştırma Belgesi

-►Mal Bildirimi Formu

-►Muhtaçlık ve Mal Beyan Formu

-►Optik Sözleşmesi

-►Sağlık Kurulu Raporu (Özürlüler için)

-►Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu

-►Temsil Tazminatı

-► Toptan Ödeme Talep Dilekçesi

-►Yoklama Belgesi – Ön Yüz

-►Aylık Prim Hizmet Belgesi

-►Personel Emeklilik Belgesi

-►Sağlık Belgesi

-►SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VEYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENEN “ÇOK ZOR DURUM” HALİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN RAPOR

-►Sigorta Kolu Tercih Bildirimi

-►Sigortalı Hesap Fişi

-►Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu

-►Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi

-►Vizite Kağıdı (Sigortalının Eşi ve Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Çocuklarına Ait)

-►Vizite Kağıdı (Sigortalıya Ait)

-►İnşaatın İkmal Edilen Kısmının, Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel

-►İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi

-►İş Göremezlik Belgesi

-►İşyeri Bildirgesi

-►Güncel Amortisman Oranları İle İlgili Tablo